Friday, January 9, 2015

Sifat-sifat Hati Manusia

Manusia terdiri dari badan fisik dan badan batin. Dalam badan batin (hati) ini selalu terjadi pergolakan antara kebaikan dan kejahatan.

Dalam hati manusia  terdapat sifat-sifat yang baik (mahmudah) dan sifat-sifat yang buruk (mazmumah).

Berikut ini daftar sifat-sifat baik pada hati manusia:
 1. Jujur
 2. Ikhlas
 3. Tawadhuk (merendahkan diri, tidak menonjolkan kelebihan diri)
 4. Amanah (menjalankan hal-hal yang dititipkan)
 5. Taubat
 6. Sangka baik 
 7. pemaaf 
 8. Pemurah
 9. syukur
 10. Zuhud, maksudnya tidak terpengaruh oleh dunia. Mendapatkan dunia dalam jumlah banyak atau sedikit hatinya sama saja tidak terpengaruh.
 11. Tolak ansur (tenggang rasa/empati) 
 12. Sabar 
 13. Redha 
 14. Berani 
 15. lapang dada 
 16. lemah lembut 
 17. kasih sayang 
 18. selalu ingat mati 
 19. Tawakal 
 20. Takut Allah
Berikut ini daftar sifat-sifat buruk pada hati manusia:
 1. Riya' (Riya’ berasal dari perkataan arab iaitu ‘ro’a’ yang bermaksud melihat. Maka riya’ pula bermakna memperlihatkan.  Dan dalam istilah Islam pula bermakna menunjuk-nunjuk dalam melakukan sesuatu amalan, beramal kerana mengharapkan sesuatu balasan duniawi, yang dilakukan secara tidak ikhlas dan penuh kepalsuan. Contohnya menyempurnakan ibadat dengan tujuan mendapat pujian serta perhatian orang lain).
 2. Ujub (Ujub terjadi apabila seseorang itu merasa kagum akan kelebihan dan kebolehan yang diberikan llahi kepada dirinya, di mana kebiasaaanya kelebihan dan kebolehan itu menjadikan dia kelihatan istimewa jika dibandingkan dengan orang lain.)
 3. Sum’ah (Kata sum’ah berasal dari kata samma’a (memperdengarkan).Contoh : Malam solat tahajud pada siang harinya menceritakan kepada rakannya bahawa malam tadi dia telah melaksanakan solat tahajud supaya rakannya tahu bahawa dia seorang yang alim.)
 4. Takabur atau sombong
 5. Hasad dengki, maksudnya adalah tidak senang dengan kelebihan yang diterima orang lain.
 6. Pemarah
 7. Dendam
 8. Bakhil / Pelit.Segan membelanjakan hartanya di jalan Allah
 9. Penakut
 10. Cinta dunia
 11. Gila pangkat
 12. Gila pujian
 13. Jahat sangka / berprasangka buruk terhadap orang lain
 14. Putus asa
 15. Tamak / rakus
Bacaaan

No comments:

Post a Comment

Silakan meninggalkan komentar anda terhadap artikel ini